LYS Kimya Konulari

1-)Atomun Yapisi

2-)Mol Kavrami

3-)Periyodik Sistem

4-)Elementler Kimyasi

5-)Oksitler

6-)Kimyasal Türler Arasi Etkilesimler

7-)Amorf ve Kristal Katilar-Sivilarin Özellikleri

8-)Gazlar

9-)Hal Degisimleri ve Isi - Sicaklik

10-)Çözeltiler

11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji

12-)Reaksiyon Hizi

13-)Kimyasal Denge

14-)Sulu Çözeltilerde Denge

15-)Asitler ve Bazlar

16-)Redoks Reaksiyonlari ve Istemlilik

17-)Elektro Kimyasal piller

18-)Elektroliz

19-)Organik Kimyaya Giris

20-)Alkanlar

21-)Alkenler

25-)Karboksilli asitler ve Esterler

26-)Alifatik Amonyak Türevleri

27-)Aromatik Bilesikler

28-)Organik Reaksiyonlar

29-)Çekirdek Kimyasi