Boğaziçili Kimya Öğretmeni

Bir Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olarak daha çocuk sayılabilecek yaşlarda iyi bir öğretmen olmayı hedefleyip Türkiye'nin alanında en yüksek puana sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Kimya Öğretmenliği Programını kazandım.

Öğrencilik yıllarımda itibaren öğrendiklerimi uygulamak ve kendimi yetiştirmek amacıyla özel ders vermeye başladım.

Mezun olduktan sonra kendimi daha da iyi yetiştirmek için Beşiktaş Uğur Dershanesi ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi' inde üniversiteye giriş sınavında derece yapmaya aday öğrencilerle beraber çalıştım.

Gerek öğrencilik hayatımda başarıya ulaşmış bir öğrenci olarak gerekse öğretmenlik hayatımda başarıya ulaşan öğrencilere rehberlik eden biri olarak Kimya derslerinde en hızlı ve kalıcı bir biçimde öğrenmenin ve öğretmenin nasıl gerçekleşeceğini iyi bilmekteyim. .

Derslerimiz Hakkında

Herkes kendi alanında uzmandır ve kimya dersi de kimya öğretmenlerinden öğrenilir, akademik hayatınız boyunca tüm kimya derslerinizde size destek olacak ve yönlendirecek tecrübeli ve donanıma sahibim. Derslerimizde başarının unsurlarından biri disiplin ve düzenli derstir. Diğer bir başarı unsuru da öğrencinin düzenli takibinin gerek ders gerekse danışmanlık olarak yapılmasıdır. Benim gibi öğretmenlerin oluşturduğu ekibimizle beraber çalışmak kimya derslerinde sizleri sonuca ulaştıracaktır. Unutmayın ki kimya dersleri bizden sorulur.

Yeni Kimya Programları

Öğretim programları alanındaki çalışmalar öğrencilerin uluslararası düzeyde fen eğitimi almasını hedeflemektedir.

Çalışmalar kapsamında programlardaki konular, ders işleme yöntemleri, ödevler, projeler, soru çeşitleri gibi alanlarda birçok değişiklik yapılmıştır. Değişim öğretmenleri, öğrencileri ve velileri endişelendirdi. Bu süreçte başarılı olmak için alanında tecrübeli yeni sistemi bilen, tecrübeli öğretmenlerle çalışmak başarılı olmanın en önemli şartlarındandır.

Kimya Derslerinde Başarı

Birçok öğrenci kimya konularında zorluk çekmektedir. Öğrenciler kimya konularını ezbere dayalı, sıkıcı, karmaşık, belirsiz, çok işlemli, zor geniş olarak değerlendirebiliyor. Öğrenciler okuldaki derslerine destek olarak tecrübeli alan öğretmeni ile çalışarak kimya alanında kalıcı öğrenmelere sahip olabilir. Kimya biliminde tüm konular bir birleriyle ilişkilidir. Bu sebeple derslerimizi öğrenci ihtiyaçlarından başlayarak bütünsel bakış açısıyla işliyoruz. Kimya konularında kalıcı öğrenme sağlayarak öğrencinin bir konuyu birçok seviyede, alanda ve sınavda kullanmasını sağlıyoruz.